Samtalsterapi – en vanligt förekommande aktivitet

För ett antal år sedan var det nästan tabu att tala om psykiska problem eller terapitimmar. De flesta höll den inre sfären bakom en fasad av starkt yttre för att inte bli ansedd som anomali. Det är en hel del som hänt sedan dess och allt fler har vågat be om hjälp med de problem de upplever i vardagen. Det handlar både om relationsbaserade svårigheter och om problem man kan känna i sig själv.

I takt med att det blivit allt vanligare att vara öppen även med sin inre värld, har också allt fler sökt sig till utbildningar inom detta fält. Det är inte ovanligt att man kan behöva mycket höga betyg för att komma in på terapeutiska och psykologiska skolor. Det finns ett stort kundunderlag och de olika inriktningarna blir allt fler liksom metoderna man kan använda sig av i sitt arbete.

Coach, parterapeut eller KBT?

De många olika riktningarna inom det psykologiska fältet kan göra vem som helst förvirrad och man vet inte riktigt vem man skall gå till för att få så bra hjälp som möjligt. Svaret är att det kanske inte finns någon specifik metod som överglänser alla andra alternativ. Det rör sig i större utsträckning om att man får hitta någonting som känns rätt och som passar för den situation man befinner sig i för tillfället.

Om man söker hjälp med någonting som rör par-livet eller ens relationer, kan man gå till en par- och relationsterapeut eller till en par-coach som har speciell inriktning för att kunna hjälpa människor med konfliktfyllda relationer. Om man istället vill ha stor förändring i sitt liv och komma förbi ovanor och destruktiva beteenden, kan motiverande samtal vara helt rätt väg att gå. Det senaste av dessa, MI eller motiverande samtal, är någonting som fått allt större uppmärksamhet som en av de få evidensbaserade terapiformerna som finns tillgängliga. Tekniken är i grund och botten utvecklad för att hjälpa missbrukare att komma över sin problematik, men allt sedan åren gått har man valt att ta samma metoder och applicera de på andra situationer där människor behöver göra förändringar i sitt liv.

Parterapi – inte bara vid konflikter

Terapi är ett ord som de allra flesta känner till och de allra flesta känner också till ordets ungefärliga innebörd. Tillsammans med en terapeut av något slag kan man få hjälp att reda ut situationer i sitt liv som man inte riktigt kan få grepp om själv, man kan få hjälp att förstå sina egna tankemönster, hjälp att först sina egna reaktioner på andra människor eller företeelser runt omkring. Kort sagt kan man säga att terapeuten under en riktigt bra terapi får verka som en slags tolk emellan det man vet och förstår om sig själv och det man inte vet och förstår om sig själv. När det gäller par- och relationsterapi kan man säga att terapeuten är en slags tolk mellan de två parter som deltar i terapin men också emellan det de båda deltagarna individuellt vet och förstår om sig själva och det de inte vet och förstår om sig själva. Dessutom fungerar en par-terapeut ofta som en slags garant för att samtalet leder någonstans och inte fastnar i samma bråk som har gjort att paret ifråga valt att söka hjälp.

Att befinna sig någon annanstans än hemma, på neutral mark så att säga, och att ha en koncentrerat lyssnande person i rummet ger ofta goda förutsättningar för goda samtal. Båda parter får känna sig hörda och respekterade och inte minst kan det vara enklare i sådant sammanhang att man får prata till punkt utan att bli avbruten. Terapeuten kan också vara behjälplig med att hitta nya ord för att beskriva det man känner, efter lång tids bråk eller disharmoni i en relation kan vissa ord lätt bli så laddade att man inte kommer förbi dem.

Par- och relationsterapi, bara för dysfunktionella relationer?

Det är lätt att tro att bara par som står på randen till skilsmässa söker terapeutisk hjälp men allt vanligare verkar vara att använda sig av par- och relationsterapi helt enkelt för att fördjupa sin relation, förstå varandra bättre och lägga en god och stark grund för ett långt framtida förhållande. Här kan det mest handla om att få hjälp att hitta en form för att hantera framtida konflikter. Något som man förhoppningsvis upplever mindre av genom en sådan här typ av proaktivt handlande.