Spara tid med en redovisningsbyrå

När det gäller bokföring och redovisning finns det många begrepp att trassla in sig i och arbetet i sig består av många delar som kan vara besvärliga att ha full koll på. Arbetet kan vara både tidsödande, jobbigt och svårt. Det krävs stor kunskap i redovisning för att undvika misstag och det finns många frågor som kan behöva besvaras på vägen för att arbetet ska gå rätt till. För att underlätta för dig själv som företagare och för att få tid till andra viktiga uppgifter i ditt företag kan det vara till stor hjälp att anlita en redovisningsbyrå. Då får du tid över till annat och du vet att arbetet blir korrekt utfört.

En redovisningsbyrå kan, förutom löpande bokföring, i många fall även hjälpa till med allt från löneadministration och fakturering till bokslut och deklaration. Självklart kan du också få ekonomisk rådgivning. Var noga med att välja en byrå som använder sig av auktoriserade och erfarna redovisningskonsulter för att garantera att uppgifterna blir riktigt genomförda. Även om du väljer att överlåta redovisningen till någon annan kan det vara bra att ha grundläggande kunskaper inom vissa delar av det här arbetet. Här nedanför går vi igenom några viktig ord och begrepp och vad bokföring med mera faktiskt är för något.

Vad är bokföring och redovisning?

bokföring och redovisning

Till att börja med kan det vara bra att reda ut begreppen bokföring och redovisning. Många tror att begreppen är synonyma men det finns vissa skillnader. Bokföring innebär helt enkelt att man registrerar ett företags alla ekonomiska affärshändelser. Redovisning inbegriper bokföringens delar och ytterligare uppgifter som exempelvis bokslut och deklarationer. I Sverige är alla som driver ett bolag av något slag, ekonomiska föreningar, enskilda firmor och vissa stiftelser bokföringsskyldiga. Det innebär att man löpande måste registrera alla affärshändelser som påverkar företagets ekonomi och det måste göras i både kronologisk ordning och systematisk ordning. Bokföring i kronologisk ordning görs i vad som kallas grundboken och bokföring i systematisk ordning görs i vad som kallas huvudboken. Varje affärshändelse ska styrkas genom en verifikation. Denna verifikation kan vara till exempel en faktura, ett kvitto eller ett kontoutdrag. För att underlätta bokföringsarbetet för dig och din redovisningsbyrå är det väldigt viktigt att ha alla papper och verifikationer i god ordning. Det sparar tid och gör arbetet mycket enklare och smidigare.

Utöver ovanstående begrepp och skyldigheter kommer det många lagändringar varje år. Särskilt vid årsskiftet träder många nya lagar i kraft och vissa av dem påverkar hur redovisningen ska skötas. Att sätta sig in i alla dessa nya regler är inte alltid så roligt och kan ta tid från andra arbetsuppgifter som måste göras. De företag som jobbar med bokföring och redovisning är alltid väl insatta i ämnet både när det gäller befintliga lagar och regler och kommande ändringar. Att ta hjälp av en redovisningsbyrå gör att du slipper det här tidsödande arbetet, du får tid över till annat och du vet att arbetet blir korrekt utförd av duktiga och kompetenta redovisningskonsulter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *