Samtalsterapi – en vanligt förekommande aktivitet

För ett antal år sedan var det nästan tabu att tala om psykiska problem eller terapitimmar. De flesta höll den inre sfären bakom en fasad av starkt yttre för att inte bli ansedd som anomali. Det är en hel del som hänt sedan dess och allt fler har vågat be om hjälp med de problem de upplever i vardagen. Det handlar både om relationsbaserade svårigheter och om problem man kan känna i sig själv.

I takt med att det blivit allt vanligare att vara öppen även med sin inre värld, har också allt fler sökt sig till utbildningar inom detta fält. Det är inte ovanligt att man kan behöva mycket höga betyg för att komma in på terapeutiska och psykologiska skolor. Det finns ett stort kundunderlag och de olika inriktningarna blir allt fler liksom metoderna man kan använda sig av i sitt arbete.

Coach, parterapeut eller KBT?

De många olika riktningarna inom det psykologiska fältet kan göra vem som helst förvirrad och man vet inte riktigt vem man skall gå till för att få så bra hjälp som möjligt. Svaret är att det kanske inte finns någon specifik metod som överglänser alla andra alternativ. Det rör sig i större utsträckning om att man får hitta någonting som känns rätt och som passar för den situation man befinner sig i för tillfället.

Om man söker hjälp med någonting som rör par-livet eller ens relationer, kan man gå till en par- och relationsterapeut eller till en par-coach som har speciell inriktning för att kunna hjälpa människor med konfliktfyllda relationer. Om man istället vill ha stor förändring i sitt liv och komma förbi ovanor och destruktiva beteenden, kan motiverande samtal vara helt rätt väg att gå. Det senaste av dessa, MI eller motiverande samtal, är någonting som fått allt större uppmärksamhet som en av de få evidensbaserade terapiformerna som finns tillgängliga. Tekniken är i grund och botten utvecklad för att hjälpa missbrukare att komma över sin problematik, men allt sedan åren gått har man valt att ta samma metoder och applicera de på andra situationer där människor behöver göra förändringar i sitt liv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *