Parterapi – inte bara vid konflikter

Terapi är ett ord som de allra flesta känner till och de allra flesta känner också till ordets ungefärliga innebörd. Tillsammans med en terapeut av något slag kan man få hjälp att reda ut situationer i sitt liv som man inte riktigt kan få grepp om själv, man kan få hjälp att förstå sina egna tankemönster, hjälp att först sina egna reaktioner på andra människor eller företeelser runt omkring. Kort sagt kan man säga att terapeuten under en riktigt bra terapi får verka som en slags tolk emellan det man vet och förstår om sig själv och det man inte vet och förstår om sig själv. När det gäller par- och relationsterapi kan man säga att terapeuten är en slags tolk mellan de två parter som deltar i terapin men också emellan det de båda deltagarna individuellt vet och förstår om sig själva och det de inte vet och förstår om sig själva. Dessutom fungerar en par-terapeut ofta som en slags garant för att samtalet leder någonstans och inte fastnar i samma bråk som har gjort att paret ifråga valt att söka hjälp.

Att befinna sig någon annanstans än hemma, på neutral mark så att säga, och att ha en koncentrerat lyssnande person i rummet ger ofta goda förutsättningar för goda samtal. Båda parter får känna sig hörda och respekterade och inte minst kan det vara enklare i sådant sammanhang att man får prata till punkt utan att bli avbruten. Terapeuten kan också vara behjälplig med att hitta nya ord för att beskriva det man känner, efter lång tids bråk eller disharmoni i en relation kan vissa ord lätt bli så laddade att man inte kommer förbi dem.

Par- och relationsterapi, bara för dysfunktionella relationer?

Det är lätt att tro att bara par som står på randen till skilsmässa söker terapeutisk hjälp men allt vanligare verkar vara att använda sig av par- och relationsterapi helt enkelt för att fördjupa sin relation, förstå varandra bättre och lägga en god och stark grund för ett långt framtida förhållande. Här kan det mest handla om att få hjälp att hitta en form för att hantera framtida konflikter. Något som man förhoppningsvis upplever mindre av genom en sådan här typ av proaktivt handlande.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *