Parterapi – inte bara vid konflikter

Terapi är ett ord som de allra flesta känner till och de allra flesta känner också till ordets ungefärliga innebörd. Tillsammans med en terapeut av något slag kan man få hjälp att reda ut situationer i sitt liv som man inte riktigt kan få grepp om själv, man kan få hjälp att förstå sina egna tankemönster, hjälp att först sina egna reaktioner på andra människor eller företeelser runt omkring. Kort sagt kan man säga att terapeuten under en riktigt bra terapi får verka som en slags tolk emellan det man vet och förstår om sig själv och det man inte vet och förstår om sig själv. När det gäller par- och relationsterapi kan man säga att terapeuten är en slags tolk mellan de två parter som deltar i terapin men också emellan det de båda deltagarna individuellt vet och förstår om sig själva och det de inte vet och förstår om sig själva. Dessutom fungerar en par-terapeut ofta som en slags garant för att samtalet leder någonstans och inte fastnar i samma bråk som har gjort att paret ifråga valt att söka hjälp.

Att befinna sig någon annanstans än hemma, på neutral mark så att säga, och att ha en koncentrerat lyssnande person i rummet ger ofta goda förutsättningar för goda samtal. Båda parter får känna sig hörda och respekterade och inte minst kan det vara enklare i sådant sammanhang att man får prata till punkt utan att bli avbruten. Terapeuten kan också vara behjälplig med att hitta nya ord för att beskriva det man känner, efter lång tids bråk eller disharmoni i en relation kan vissa ord lätt bli så laddade att man inte kommer förbi dem.

Par- och relationsterapi, bara för dysfunktionella relationer?

Det är lätt att tro att bara par som står på randen till skilsmässa söker terapeutisk hjälp men allt vanligare verkar vara att använda sig av par- och relationsterapi helt enkelt för att fördjupa sin relation, förstå varandra bättre och lägga en god och stark grund för ett långt framtida förhållande. Här kan det mest handla om att få hjälp att hitta en form för att hantera framtida konflikter. Något som man förhoppningsvis upplever mindre av genom en sådan här typ av proaktivt handlande.

Arbetsplatsen talar sitt tydliga språk

Inte bara i hemmet

Det finns många som har valt att boka städhjälp till bostaden i och med att man vill få tid till annat när man är ledig. För många går det åt flera timmar i veckan till städning och diskning och när man vill göra någonting annat finns helt enkelt ingen tid. Det finns många orsaker till varför det blivit allt vanligare att hyra in hemstädning och avdragen som gjorts möjliga är kanske en av dessa. När det kommer till kontorsstädning är det mer regel än vad det är ett undantag att man kallar in experter för städningen. Man vill kunna fokusera på det man är där för att göra istället för att gå omkring och städa, vilket kanske inte är idén bakom verksamheten. Dock är det precis lika viktigt att fokusera på hemmaplan och det är kanske just detta som allt fler kommit fram till.

I Stockholm finns det ett stort utbud företag som jobbar med kontorsstädning. Kundunderlaget är stort och man kan alltid hitta något företag som har behov av en ren och fin miljö runt omkring sig när de är på jobbet. I takt med att underlaget för hemstädning blivit allt större, finns det också fler företag man kan vända sig till. De flesta som jobbar med renhållning är inte bara ute efter uppdrag i hemmen utan även uppdrag som avser kontor eller industri. Bor du i Stockholm och vill få det snyggt och fint på kontoret, har du alla möjligheter att hitta rätt!

Representativt

Det är inte alla företag som har en typ av verksamhet som inkluderar möten med kunder i tid och otid. Det finns de som faktiskt kan klara sig bra även om det är stökigt. För de flesta företag är dock kunder ofta på besök, vilket innebär att allting måste vara rent och fint! Skulle man missa på detta moment finns risken för att man inte uppfattas seriös varför man i förlängningen också kan tappa samarbeten som man annars skulle kunna vunnit. Detta är någonting som gör det än viktigare att ha det rent och fint runt omkring sig. Både i hemmet och på kontoret.