Nyheter

Öresund är vattnet som skiljer Sverige från Danmark och Öresundsregionen är det samarbete som knyter länderna samman. Öresundsmodellen som samarbetet kallas har prisats för att röja undan gränshinder och skapa fler möjligheter till boende och jobb i regionen för att få ett blomstrande näringsliv och god ekonomisk tillväxt. Samarbetet har visat sig vara så framgångsrikt att fler länder, bland annat Finland och Estland, har sett över möjligheterna att skapa liknande samarbeten. Med det sagt är det väldigt fördelaktigt att bo i Öresundsregionen. Ytterligare en fördel är att Öresundsregionen är porten till Östersjön och ett logistikcentrum då många båttransporter med gods och resenärer avgår därifrån.

Öresundsregionen

En fjärdedel av Sveriges och Danmarks totala BNP produceras inom Öresundsregionen och här finns även den till antalet mest högutbildade befolkningen i hela Nordeuropa. I Öresundsregionen har var tredje person mellan 25 och 64 år en universitets- eller högskoleutbildning. Det är över snittet i resten av både Sverige och Danmark. Högteknologisk industri, IT, medicin och servicesektorn tillhör några av de vanligaste arbetsområdena för de som är bosatta i den här regionen. Många svenskar söker sig till den danska sidan av regionen på grund av de stora jobbmöjligheterna medan danskar gärna söker sig till den svenska sidan på grund av de billigare huspriserna. Möjligheten att pendla är mycket stor, framförallt över Öresundsbron men också med färjor mellan Helsingborg och Helsingör. Kollektivtrafiken är välutvecklad och mellan de olika destinationerna avgår det tåg samt en färja var tjugonde minut. Öresundsbron har varit väldigt viktig för samarbetet mellan länderna och faktum är att tre fjärdedelar av trafiken över bron är resande som bor inom regionen.

Den svenska sidan av Öresundsregionen består av Skåne medan Danmark har Själland, Lolland-Falster, Mön och Bornholm. Den totala befolkningen i regionen är 3,7 miljoner invånare varav 1,2 miljoner är svenskar och 2,5 miljoner är danskar. Skåne har 33 kommuner och stora städer på svenska sidan är Malmö, Helsingborg, Lund och Kristianstad. Danmarks största stad i regionen är landets huvudstad Köpenhamn på ön Själland men öarna Lolland-Falster, Mön och Bornholm tillhör också regionen.

Kommunikationer

Det är lätt att resa till och från Öresundsregionen. Danmarks – och Skandinaviens – största flygplats, Kastrup, ligger cirka 8 kilometer från Köpenhamn. Därifrån går det 108 direktavgångar varav hela 102 av dem är utrikes. 75 av dessa är inom Europa, 15 avgångar går till destinationer utanför Europa och 12 inom Norden. På den svenska sidan finns Malmö Airport och tillsammans skapar de två flygplatserna väldigt goda resmöjligheter. Centralstationen i Malmö är den andra största tågstationen i Sverige. Därifrån avgår mycket inrikeståg men även utrikeståg till bland annat Berlin och Köpenhamn. Även en hel del regionala tågförbindelser avgår från Centralstationen samt stads-, regions- och flygbussar. Stadsbussarna i Skåne är gröna och regionbussarna är gula.

Eftersom Skånetrafiken är väl utvecklad så kan man välja att bo var som helst i Skåne men ändå ha möjligheten att dra nytta av närheten till Danmark. Det finns 33 kommuner i Skåne och de är: Bjuv, Bromölla, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Höganäs, Hörby, Höör, Klippan, Kristianstad, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Osby, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge, Ystad, Åstrop, Ängelholm, Örkelljunga och Östra Göinge.

Bostadsformer i Öresundsregionen

Exempel på bostadsformer man kan köpa och äga i Sverige är bostadsrätt (lägenhet), fritidshus, gård, jordbruksfastighet, radhus och villa. Bostadsrätter äger man egentligen inte, utan man köper nyttjanderätten av en lägenhet i en bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen äger lägenheten men den som har nyttjanderätten är fri att göra förändringar i lägenheten. Jordbruksfastigheter kan innebära en hel del jobb, och de räknas som en näringsverksamhet. Vill man bo på ett jordbruk men själv arbeta med någonting annat så är det vanligt att arrendera ut marken till någon annan som vill nyttja marken. För fritidshus gäller lite olika regler gällande energideklaration med mera beroende på om det används som permanent boende eller ej. Det är väl värt att kolla upp reglerna innan man bestämmer sig för att köpa ett fritidshus att bo i. En villa med tillhörande tomt kallas fastighet och sådana fastighetsköp regleras i jordabalken. Är det en villa med tomträtt så äger kommunen tomten, och husägaren betalar tomträttsavgäld, en sorts tomthyra, varje år.

I Danmark ser bostadsformerna lite annorlunda ut. Andelsbostäder är väldigt lika den svenska bostadsrätten, men det finns också lägenheter som är ägarbostäder. De kan vara billigare i inköp men då betalar lägenhetsinnehavaren fastighetsskatt och måste vara med och betala för fastighetens gemensamma underhåll. Villor i Danmark är också ägarbostäder, ofta har bostadsområdet en förening man betalar en avgift till för drift och underhåll av området. I Danmark finns ingen tomträtt utan äganderätten av tomten ingår i husköpet. Observera att det i Danmark finns boendeplikt för helårsbostäder, bostaden får alltså inte stå tom. Det är dock tillåtet att hyra ut bostaden om du inte vill bo där själv. Köp av fritidshus är reglerat för ickedanskar. Man har bara rätt att köpa fritidshus eller stuga i Danmark om man är eller har varit bosatt i landet och då i minst fem år. Det går att få tillstånd att köpa fritidshus eller stuga ändå men då krävs särskilt goda skäl och anknytning till landet som måste godkännas. Det är inte tillåtet att ha fritidshus i Danmark som fast bostad.